Lansarea proiectului “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID”

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020
Competitivi împreună
Fondul European de Dezvoltare Regională
Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID

BUCUREȘTI – 24 august 2020

Consorțiul format din companiile ONLINE SERVICES S.R.L. în calitate de Lider de proiect și NEXT PLANET S.R.L. și WIDECOM SYSTEMS S.R.L. în calitate de Parteneri, membri fondatori ai clusterului din industria TIC „Legitim ID”, implementează proiectul “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând niveluri superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID”, având ca scop sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Valoarea totală a proiectului este de 9.399.133,18 lei, perioada de implementare fiind de 24 luni, de la 04.08.2020 până la 03.08.2022. Proiectul va fi implementat în cadrul a 3 Regiuni din România respectiv Sud-Est (Buzău), Sud-Muntenia (Ilfov) și Centru (Brașov).

Obiectivele proiectului sunt:

  1. a) dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare față de capacitatea existentă și adăugarea în portofoliul membrilor Consorțiului a unei noi game de tehnologii înglobate în produse inovatoare ce vor sta la baza abordării de noi nișe de piață și deschiderii de noi piețe
  2. b) diversificarea și consolidarea gamei de produse și servicii prin investiția inițială aferentă proiectului (achiziția de noi echipamente și licențe)
  3. c) integrarea rezultatelor proiectului în mai multe sectoare economice de activitate
  4. d) vizibilitate crescută, eficiență sporită și un mai bun control al activităților

Rezultatele așteptate ale proiectului:

  1. a) creșterea competitivității societăților prin experiența dobândită în urma implementării proiectului, inclusiv prin transferul tehnologic de la organisme de cercetare tip Universități
  2. b) crearea unui mediu favorabil în cadrul companiilor pentru trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, prin angrenarea unor specialiști cu înaltă experiență și calificare
  3. c) colaborarea dintre membrii clusterului centrat pe domeniul TIC, pentru dezvoltarea și asigurarea unui acces rapid și facil la noi tehnologii și implementarea rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării

Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate, 2014 – 2020 Competitivi împreună! Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC. Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică. Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Informații suplimentare se pot obține la: Cătălin Scarlat, Manager Operațional, [email protected], +40317101404

LegitimId (TM)

 

Parteneri