Programul Operational Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în  cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC). Aceste intervenții orizontale în economie și societate generează creștere și sustenabilitate.

Alăturarea acestor doi vectori – CDI și TIC – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de contribuirea acestora la îndeplinirea obiectivelor de specializare inteligentă și promovarea de noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.

POC finanțează dezvoltarea următoarelor domenii de specializare inteligentă identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020:

  • bioeconomie;
  • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
  • energie, mediu și schimbări climatice;
  • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pe parcursul perioadei de programare 2014 – 2020, POC beneficiază de o finanțare de 1.829.787.234 euro prin FEDR.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (Direcția Generală Programe Europene Competitivitate)

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

  • bioeconomie.
  • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
  • energie, mediu și schimbări climatice.
  • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

România, ca și celelalte state membre ale UE, a fost afectată de criza economică generată de  pandemia COVID‐19. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor și în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Pentru  întreprinderile care au fost afectate de criza COVID 19, s-a alocat în cadrul AP3 suma de 550 milioane euro.

Parteneri