Despre proiect

Legitim-ID este un proiect strategic derulat de către clusterul inovativ din cadrul Asociației Legitim-ID, proiect ce se implementează în cadrul a 3 regiuni din România respectiv Sud-Est (Buzău), Sud-Muntenia (Dâmbovița) și Centru (Brașov).

Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Cod apel: POC/524/2/2/Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Cod proiect 129617

Denumire: Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID

Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate, 2014 – 2020 Competitivi împreună! Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), pentru o economie digitală competitivă.

Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, sprijinirea dezvoltării de produse și servicii

Valoarea totală a proiectului este de 9.399.133,18 lei, totalul eligibil este în valoare de 8.475.349,93 lei, contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) are valoarea de 5.196.080,82 lei și contribuția Bugetului de Stat are valoarea de 916.955,40 lei.

Perioada de implementare este de 24 luni, de la 04.08.2020 până la 03.08.2022.

Parteneri