Misiune și obiective

Obiectivul acestui proiect POC 2.2.1. și implicit al consorțiului definit conform acordului de asociere este de a crea un produs informatic care să vină în ajutorul companiilor de orice dimensiune (inclusiv IMM-uri) de a beneficia de soluții eficiente din domeniul Identității digitale, pentru creșterea eficienței activității acestora, prin procesarea optimă a volumelor mari de date.

Aceste sisteme informatice ajută IMM-urile și organizațiile publice să îmbrățișeze tehnologiile digitale și să le construiască capabilitățile interne pentru a profita de oportunitățile de creștere în economia digitală.

Realizarea produsului inovator implică o abordare simplă în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale de către IMM-uri, urmărind creșterea competitivității acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1 – Obiectivele specifice ale activităților de management de proiect necesare implementării proiectului sunt:

  • echipa de implementare a proiectului va asigura desfășurarea activităților conform Metodologiei de implementare a proiectului, vizând obținerea rezultatelor specifice aferente fiecărei activități, folosind eficient resursele alocate fiecărei subactivități în vederea obținerii echipamentelor și a produsului inovator în termenele din Calendarul de activități, până la sfârșitul perioadei de implementare de 24 luni.
  • echipa de implementare va asigura monitorizarea și controlul activităților proiectului pe o perioadă de 24 luni, în vederea obținerii rezultatelor proiectului.
  • responsabilul financiar și echipa de management vor asigura încadrarea tuturor cheltuielilor pe fiecare linie bugetară, prin instrumentarea fiecărei etape necesare angajării cheltuielilor prin metode și mecanisme proprii de monitorizare bugetară până la sfârșitul perioadei de implementare de 24 luni.
  • crearea a 3 noi locuri de muncă.

OS 2 – Obiectivele specifice asociate elementelor operaționale sunt următoarele:

  • beneficiarul va asigura, folosind eficient resursele alocate, dotarea cu 54 echipamente necesare în vederea realizării activităților specifice proiectului, planificate pe o perioada de 24 luni.

OS 3 – Obiectivele specifice pe plan financiar constau în:

  • creșterea profitabilității partenerilor, prin comercializarea produselor inovatoare, ca urmare a implementării proiectului, cu o medie agregată de aproximativ 50 % în primii 3 ani post-implementare.
  • crearea unui portofoliu de clienți ce va contribui la creșterea cifrei de afaceri, prin introducerea și valorificarea pe piață a produselor inovatoare, cu o medie agregată de 5 % în primii 3 ani post-implementare.
  • societățile beneficiare ale finanțării vor urmări ca, prin activitățile desfășurate și prin creșterea portofoliului de clienți să obțină un flux de numerar cumulat pozitiv pe întreaga perioadă de operare a proiectului, respectiv 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare.

 

Parteneri