Anunț privind cererea de furnizare de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului LegitimId

Denumirea solicitantului: NEXT PLANET S.R.L.
Adresa: Str. Dealul Mare nr. 701/20, Austrian Village 20, Crevedia, Jud. Dâmbovița
Cod de înregistrare fiscală RO 36691225,
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14347/2016
Telefon: 0724 323 313
E-mail: [email protected]
Persoana de contact: Popescu Bogdan-Alexandru

Procedura de achiziție: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID“, Cod SMIS: 129617

Obiectul și locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: Achiziție de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului LegitimId: card NFC, cu chip tip DNA, compatibil cu tehnologia SUN (Secure Unique NFC) pentru etapa cercetare industriala, card NFC, cu chip tip DNA, compatibil cu tehnologia SUN (Secure Unique NFC) pentru etapa de dezvoltare experimentala.
Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la punctul de lucru din Str. Dealul Mare nr. 701/20, Austrian Village 20, Crevedia, Jud. Dambovita

Tipul și durata contractului: contract de furnizare, durata contractului: de la data semnării acestuia și până la finalizarea implementării proiectului “ Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID “, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanțare nr. 63/221_ap2/04.08.2020.

Loc de furnizare/prestare: Str. Dealul Mare nr. 701/20, Austrian Village 20, Crevedia, Jud. Dâmbovița

Coduri CPV:
30162000-2 – Carduri inteligente

Valoarea estimată: 502.560,95 lei fără TVA, respectiv 598.047,53 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: data 4 octombrie 2022, ora 15:00, la adresa: Str. Dealul Mare nr. 701/20, Austrian Village 20, Crevedia, Jud. Dâmbovița, în timpul zilelor lucrătoare, telefon 0724 323 313, program orele 9-17.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: data 4 octombrie 2022, ora 16:00, la adresa: Str. Dealul Mare nr. 701/20, Austrian Village 20, Crevedia, Jud. Dâmbovița.
Nu se organizează ședință publică de deschidere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 28 Septembrie 2022.
Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 30 Septembrie 2022.
Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.
Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Da
Programul Operațional Competitivitate; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică; Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură:
Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Documentația poate fi obținută de la adresa: www.fonduri-ue.ro

Parteneri