Anunț privind achiziționarea de servicii pentru amenajarea unui centru de date (data center)

Denumirea solicitantului: ONLINE SERVICES S.R.L.

Adresa: Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.29, județul Buzău, cod poștal 120219, România

Cod de înregistrare fiscală RO 5398447,

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J10/523/1994

Telefon: + 40 744545600

E-mail: [email protected]

Persoana de contact: Viorel Lupu

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene –Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Soluție de management al identității și autentificare avansată utilizând tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID“; Cod SMIS: 129617

Obiectul și locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: Achiziționarea de servicii pentru amenajarea centrului de date (data-center). Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la sediul din Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.30, județul Buzău, cod poștal 120219, România.

Tipul și durata contractului: contract de furnizare și servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului “Soluție de management al identității și autentificare avansată utilizând tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID“, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanțare nr. 63/221_ap2/04.08.2020.

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.30, județul Buzău, cod poștal 120219, România.

Coduri CPV: 32562300-3 – cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor; 45314320-0 – Instalare de cabluri de rețele informatice; 38930000-3 – Instrumente de măsurare a umidității și a umezelii; 32421000-0 – Cabluri de rețea, 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice, 31682510-8 – sisteme electrice de urgență; CPV: 31214500-4 – Tablouri electrice; 31440000-​2 – Baterii; 31154000-0 – Surse de alimentare electrică continuă; 42512000-8 – Instalații de climatizare; 35111500-0 – sisteme de stingere a incendiilor, 31625100-4 – sisteme de detectare a incendiilor; 45432130-4 – Lucrări de îmbrăcare a podelelor, 45421130-4 – Instalare de uși și ferestre, 45442100-8 Lucrări de vopsire; 44221310-1 – Porți de acces, 42961100-1 – sisteme de control al accesului, 35121000-8 – Echipament de Securitate (35121700-5 – și steme de alarmă), 32323500-8 – sistem video de supraveghere; 35125300-2 – Camere video de securitate, 32424000-1 – Infrastructură de rețea

Valoarea estimată: 226.057,25 lei fără TVA, respectiv 269,008.13 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 19.07.2021, ora 12:00, la adresa: Departamentul de logistica și control financiar-contabil, Municipiul Buzău, România, Str. Ion Băieșu, bloc C1-C2, Parter, județul Buzău, cod poștal 120037, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40723322643, program orele 9:00-17:00.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 19.07.2021, ora 12:30, la adresa: Municipiul Buzău, România, Str. Ion Băieșu, bloc C1-C2, Parter, județul Buzău, cod poștal 120037, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40723322643, program orele 9-17. Nu se organizează ședința publică de deschidere a ofertelor.

Data limita pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 12 iulie 2021.

Data limita pentru răspuns la solicitările de clarificări: 17 iulie 2021.

Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.

Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Da

Programul Operațional Competitivitate; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2bDezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economica;

Acțiunea 2.2.1Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură: Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Documentația poate fi obținută de la adresele:

http://www.fonduri-ue.ro

https://www.onlineservices.ro/docs/DocOLS3.pdf

Parteneri